Rechtsgebieden

Agrarisch recht

Algemeen civiel recht

Arbeidsrecht

Bestuursrecht

Bouw- en vastgoedrecht

Erfrecht

Faillissementsrecht

Familierecht

Huurrecht

Incasso

Intellectueel eigendom

medisch en gezondheidsrecht

Strafrecht

Sociaal zekerheidsrecht